Wyrażenie: nie zaniedba zaspokoić żądania

1 artykuł