Wyrażenie: adiunkt - adiunktka, oficjał - oficjałka

1 artykuł