Wyrażenie: w dniu czwartego kwietnia (stało się to)

1 artykuł