Wyrażenie: o prawie 11 milionów - o przeszło 30 milionów (budżet przekroczono)

1 artykuł