Wyrażenie: sprawdzić się (gdzie, w jakim zakresie)

1 artykuł