Wyrażenie: pobrać się z kim 'zawrzeć związek małżeński'

1 artykuł