Wyrażenie: klasy starsze, młodsze - wyższe, niższe

1 artykuł