Wyrażenie: Białystok - białostocczanin/białostoczanin

1 artykuł