Wyrażenie: musieli się obyć nie zaspokojonym apetytem

1 artykuł