Wyrażenie: akceptuje stanowisko przypisujące

1 artykuł