Kobieta ksiądz i co dalej? O problemach językowych związanych z ordynowaniem kobiet na duchownych

Ewa Badyda

Poradnik Językowy 3/2011 s. 30-43
Dział: Artykuły i rozprawy