Fast food, McDonald’s, Big Brother i współczesna rzeczywistość

Beata Nowakowska

Poradnik Językowy 6/2013 s. 83-87
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
slow lifefast food