Konsekwencje semantyczne różnego tłumaczenia rosyjskiego leksemu страна w XIX-wiecznym przekładzie Miasta bez nazwy księcia Włodzimierza Odojewskiego

Justyna Suracka

Poradnik Językowy 5/2009 s. 96-104
Dział: Artykuły i rozprawy