I. Nieco zawiła historia nazw historycznych; II. Nieokreśloności bez liku

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 6/2009 s. 70-78
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów