Zapytania i odpowiedzi (164-206)

[Redakcja]

Poradnik Językowy 7/1901 s. 97-107
Dział: Zapytania i odpowiedzi

Wyrażenia:
wyślę/wyszlępo-wy-oddycha, oddychanie/oddecha, oddechanietłumacz/tłómacztytoń/tytuń-ońktóry/którenInowłódz/Inowłódź - Inowłodza/Inowłodziłąkowy/łączny-ьny-owymikroskopowy/mikroskopijnyptastwo/ptactwo-ьstvozbrodzień/zbrodniarzusterek/usterkaposzlaka/poszlakkopytne/kopytowe zwierzętaLipko - Lipkowa - LipkównaLipek - Lipekowa - LipekównaLipka - Lipczyna - LipczankaLipków - Lipkowowa - LipkowównaLipko - LipkiLipek - LipkaLipka - LipkiLipków - Lipkowadomyślić/domyśleć sięz-na-do-jeśli/jeźli/jeżeliwarunkowaćpowielanie/uwielokrotnienie pismkapelusz - kapeluszy/kapeluszówJuliusz - Juliuszowie - Juliuszówstudyj/studiówmiejsce - posadazasłać - zesłanieza-zdarzyć się (= udać się)są dwa/jest dwanie ma sposobu zrobienia czegośnie sposób zrobić coś/czegośnie da się zastosować to przysłowie/tego przysłowiawywrzeć wrażenie na kogo/zrobić wrażenie na kimzatrzymać się na tym/nad tymbyć przywiązane do (nie zdają się)zwłoka postępowania/w postępowaniuna skutek/wskutekza/z wyjątkiembadania czego/nad czymwskazany/pożądanybrać/pobierać pokarmprzyległy (= dołączony)zrobić miejscemieć miejscew przedmiocie tej sprawybyć może/może byćprzepojony światłem (obłok)tyle - corównoczesnie/jednocześniegemüthlich (po polsku)nauki przyrodnicze/przyrodzone (= Naturwissenschaften)gimnazista/gimnazjalistau nas psów nie bywało