Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne, pod red. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa 2000

Ewa Badyda

Poradnik Językowy 9/2002 s. 82-85
Dział: Recenzje