Tomasz Karpowicz, Gramatyka języka polskiego. Zarys, Warszawa 1999

Mirosław Skarżyński

Poradnik Językowy 6/2000 s. 66-71
Dział: Recenzje