Nowe zjawiska w polskiej rzeczywistości widziane przez pryzmat języka: fast food, talk-show

Anna Pięcińska

Poradnik Językowy 10/2000 s. 64-72
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
fast foodtalk-show