Henryk Wróbel, Krystyna Kowalik, Alicja Orzechowska, Teresa Rokicka, Mały słownik odmiany wyrazów trudnych, Warszawa1993

Mirosław Skarżyński

Poradnik Językowy 1-2/1994 s. 67-69
Dział: Recenzje