Parafrazy słowotwórcze nazw budynków, pomieszczeń i mebli

Dorota Śliwa

Poradnik Językowy 10/1994 s. 23-31
Dział: Artykuły