Komputerowe wspomaganie Praktycznego słownika poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży

Grzegorz Dąbkowski

Poradnik Językowy 10/1994 s. 54-57
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki