Zofia Agnieszka Kłakówna, Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klasy IV-VI. Metodyczny podręcznik nauczyciela. Zeszyt ucznia, Warszawa 1993

Agnieszka Mikołajczuk

Poradnik Językowy 10/1994 s. 58-61
Dział: Recenzje