Kłopoty z wymową obcych nazw własnych. 1. Czikago czy Szikago? 2. Don Kichot i Don Juan

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 10/1994 s. 74-75
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów