Leonard A. Polakiewicz, Supplemental Materials for „First Year Polish”. Columbus 1990; Leonard A. Polakiewicz, Supplemental Materials for „Fifteen Modern Polish Short Stories”, Lublin 1993

Władysław T. Miodunka

Poradnik Językowy 10/1994 s. 61-63
Dział: Recenzje