Perspektywy badań lingwistycznych nad językiem prawnym

Irena Szczepankowska

Poradnik Językowy 5-6/1999 s. 11-17
Dział: Artykuły