Wstępna analiza polskich gniazd słowotwórczych z centrum czasownikowym

Małgorzata Białoskurska

Poradnik Językowy 5-6/1999 s. 18-27
Dział: Artykuły