Neologizmy w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie

Mirosław Dawlewicz

Poradnik Językowy 5-6/1999 s. 45-53
Dział: Język polski za granicą