Zbigniew Vetulani, Bogdan Walczak, Tomasz Obrębski, Grażyna Vetulani, Jednoznaczne kodowanie fleksji rzeczownika polskiego i jego zastosowanie w słownikach elektronicznych — format POLEX, Poznań 1998

Piotr Wierzchoń

Poradnik Językowy 5-6/1999 s. 54-63
Dział: Recenzje