Naruszanie normy ortograficznej i interpunkcyjnej w ogłoszeniach prasowych a pragmatyka

Piotr Zbróg

Poradnik Językowy 7/1999 s. 51-59
Dział: Artykuły