Alicja Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), wyd. III rozszerzone, Warszawa 1998

Mirosław Skarżyński

Poradnik Językowy 10/1998 s. 35-40
Dział: Recenzje