W Adamowym stroju chodzić krętymi drogami. O eufemizmach wywodzących się z języka religijnego

Anna Dąbrowska

Poradnik Językowy 10/1996 s. 33-39
Section: Artykuły