Regionalizmy północnokresowe w utworach Władysława Abramowicza. (Przyczynek do badań nad kulturalną polszczyzną wileńską w dwudziestoleciu międzywojennym)

Joanna Joachimiak [Joanna Joachimiak-Prażanowska]

Poradnik Językowy 10/1996 s. 40-56
Section: Artykuły