Sprawozdanie z konferencji Tekst — Dyskurs — Obraz świata (Kazimierz, 7-9 listopada 1996 r.)

Magdalena Bondkowska, Magdalena Zawisławska

Poradnik Językowy 10/1996 s. 74-77
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki