Obce nazwiska w polskiej praktyce językowej

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 10/1996 s. 78-81
Section: Co piszą o języku?