Jeszcze o kontaminacjach frazeologicznych

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 10/1996 s. 82-83
Section: Objaśnienia wyrazów i zwrotów