Z zagadnień semantyki

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 1/1950 s. 1-10
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-anie-ak-alniaprzed-pod-roz-