O języku listów Chopina. III. Słownictwo i romantyzm

J. [Janina] Mally

Poradnik Językowy 1/1951 s. 7-12
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ista/-ysta-ski-owski/-ewski-ejski-owyz-bez-roz-wy--nyprze-