A ileż to kłopotu... ze spójnikiem a

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 2/1951 s. 12-16
Dział: Artykuły