Poradnik Językowy 2/1951

Artykuły

Z gwary warmińskiej i mazurskiej

Objaśnienia wyrazów i zwrotów