Czemu Gietrzwałd jest wsią a nie miastem [Gietrzwałd, pow. Olsztyn]

A. Satkiewiczówna [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 2/1951 s. 26-27
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej