Bajka o księdzu, kuczerze i królu [Brąswałd, pow. Olsztyn]

H. [Halina] Kurkowska

Poradnik Językowy 2/1951 s. 27-28
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej