Zamieszkiwać— związki składniowe. Odmiana nazwisk typu Zaręba. Schemat czy szemat? Cofać się wstecz. Oddawać skok. Czerw — czerwie. O przekładach. Postaci czy postacie? Mimo to: mimo tego.

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 2/1951 s. 28-32
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów