Bajka o złotym warkoczu [Bredynek, pow. Biskupiec]

W. [Wanda] Pomianowska

Poradnik Językowy 7/1951 s. 27-28
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej