Piosenki: Przy dolinie byśki pasła [Mały Szmykwałd, pow. Ostróda]; Siwy konik, siwy [Borki Wielbarskie, pow. Szczytno]

J. Chludzińska [Jadwiga Chludzińska-Świątecka]

Poradnik Językowy 7/1951 s. 28-29
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej