Podomka, wdzianko. Wyrażenia przyimkowe a przysłówki. Korbal. Opłukam — opłuczę. Historia. Przymiotnik od Skarżysko-Kamienna

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1951 s. 29-32
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów