Niezgodność autorytetów w sprawach poprawności polszczyzny (dokończenie)

Kazimierz Bein

Poradnik Językowy 9/1951 s. 26-28
Dział: Głosy czytelników