Wzdrygać się : wzdragać się. Wczasowicz

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1951 s. 31-32
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów