„Grammatykalne” sprawy zeszłowiecznej Warszawy. Panna Tańska układa synonimy (dokończenie)

Janina Siwkowska

Poradnik Językowy 10/1951 s. 13-15
Dział: Artykuły