Jak diabeł karcmarke z Eismediów chcział podkuć [Klimczykowo, pow. Giżycko]

A. Ścieborzanka [Alina Ściebora]

Poradnik Językowy 10/1951 s. 31-31
Dział: Z gwary warmińskiej i mazurskiej