Rzeczownik, przymiotnik, imiesłów

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1951 s. 32-32
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów